• Cisco Networking Academy

    Program byl založen tak, aby poskytoval globální přístup ke vzdělávání v oblasti ICT. Studenti Cisco Networking Academy získávají komplexní a konzistentní zkušenosti, které jsou poskytovány prostřednictvím nejmodernějších technologií. Cílem programu je přispět k přípravě studentů pro jejich budoucí profesní uplatnění v oboru IT.