O programu

new_logo_netacad_smallerCisco Networking Academy (Netacad) je inovativní a modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Jde o společnost Cisco, vzdělávací instituce (střední a vysoké školy), instituce státní správy a podnikatelskou sféru. Cílem programu je prispět kpřípravě studentů pro jejich budoucí profesní uplatnění v oboru IT.

Součástí Netacad je systém podporující e-learningově orientované vzdělávání. Umožňuje vysoce efektivně získávat znalosti o síťových a ICT technologiích, v současné době stále více potřebných pro budování globální ekonomiky.

Netacad díky kombinaci několika složek, které jako celek tvoří systém podpory studia, efektivně nahrazují klasickou formu vzdělávání:

  • online studium a přístup k multimediálnímu studijnímu materiálu (kurikulu) přes portál na internetu (24×7)
  • systém průběžného testování znalostí pro podporu procesu vyhodnocení úspěšnosti osvojování obsahu, režim zpřístupnění testů je řízen lektorem a studentům je umožněn přístup v daném čase prostřednictvím internetu
  • praktické cvičení v laboratoři na reálních zařízeních simulujících provoz v sítích s cílem získat praktické zkušenosti s konfigurací, instalací, údržbou síťových prvků a také návrhem designu pro síťová řešení
  • individuální nebo skupinové konzultace v průběhu studia s cílem vytvořit prostor pro vyhodnocování úspěšnosti studia
  • závěrečný test, který představuje souhrnné ověření znalostí problematiky, úspěšně ukončené studium je možné rozšířit o celosvětově akceptované certifikační zkoušky společnosti Cisco

Cisco Networking Academy umožňuje individuální přístup studenta k osvojování znalostí, praktických zkušeností a podporuje jeho všestrannou přípravu pro využití znalostí v praxi.