new_logo_netacad_smallerCisco Networking Academy (zkráceně Netacad) je vzdělávací instituce pro střední a vysoké školy, která zajišťuje inovativní a modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Cílem programu je přispět k přípravě studentů pro jejich budoucí profesní uplatnění v oboru IT. Součástí Netacad systému je podporující e-learningově orientované vzdělávání, které umožňuje vysoce efektivně získávat znalosti o síťových a ICT technologiích.

Netacad tvoří systém podpory studia, který efektivně nahrazuje klasickou formu vzdělávání:

  • Neomezený přístup k multimediálnímu studijnímu materiálu (kurikulu) přes portál na internetu dostupný 24/7.
  • Systém průběžného testování znalostí pro podporu procesu vyhodnocení úspěšnosti osvojování obsahu. Režim zpřístupnění testů je řízen lektorem a studentům je umožněn přístup v daném čase prostřednictvím internetu.
  • Praktické cvičení v laboratoři na reálních zařízeních simulujících provoz v sítích s cílem získat cenné praktické zkušenosti.
  • Individuální nebo skupinové konzultace v průběhu studia.
  • Závěrečný test, který představuje souhrnné ověření znalostí problematiky.
  • Úspěšně ukončené studium je možné rozšířit o celosvětově akceptované certifikační zkoušky společnosti Cisco.