Info:

Studenti se naučí používat knihovny dat Pythonu, jak sbírat, ukládat a vizualizovat data získaná z senzorů IoT. Rozvíjíte schopnost extrahovat data a využívat analýzu dat k získání poznatků, mimořádně cenné dovednosti pro zaměstnavatele. Doporučuje se, abyste měli zkušenosti s psaním a ladění kódu Pythonu.

Benefity:

Schopnost získávat údaje a využívat techniky analýzy dat k získání náhledů zvyšuje zaměstnatelnost.