Info:

CCNA Security představuje základní bezpečnostní koncepty a dovednosti potřebné k řešení problémů a monitorování počítačových sítí a pomáhá zajistit integritu zařízení a dat. Důraz je kladen na praktické uplatnění dovedností potřebných pro návrh, implementaci a správu systémů zabezpečení sítě.

Benefity:

Tento kurz je doporučen pro studenty, kteří chtějí studovali CCNA a kteří se zajímají o bezpečnost a ochranu údajů  a mají zájem pracovní místa jako specialisté v oblasti bezpečnosti sítí.

Kurz se skládá z:

  • 11 kapitol
  • 16 praktických cvičení
  • 1 pre-testu
  • 11 kvízů (po každé kapitole 1 kvíz)
  • 11 zkoušek (po každé kapitole 1 zkouška)
  • 1 závěrečné zkoušky
  • 13 Cisco Packet Tracer úloh
  • 1 Cisco Packet Tracer zkoušky