Info:

CCNA Security představuje základní bezpečnostní koncepty a dovednosti potřebné k řešení problémů a monitorování počítačových sítí a pomáhá zajistit integritu zařízení a dat. Důraz je kladen na praktické uplatnění dovedností potřebných pro návrh, implementaci a správu systémů zabezpečující síť.

Benefity:

Tento kurz je doporučen pro studenty, kteří studovali CCNA a kteří se zajímají o bezpečnost a ochranu údajů a mají zájem pracovat jako specialisté v oblasti bezpečnosti sítí.

Kurz se skládá z:

  • 11 kapitol,
  • 16 praktických cvičení,
  • 1 pre-testu,
  • 11 kvízů (po každé kapitole 1 kvíz),
  • 11 zkoušek (po každé kapitole 1 zkouška),
  • 1 závěrečné zkoušky,
  • 13 Cisco Packet Tracer úloh,
  • 1 Cisco Packet Tracer zkoušky.