CCNA Routing and Switching se skládá ze 4 kurzů:

 • CCNA R&S: Introduction to Networks
 • CCNA R&S: Routing & Switching Essentials
 • CCNA R&S: Scaling Networks
 • CCNA R&S: Connecting Networks

 

CCNA R&S: Introduction to Networks

 

Info:

První kurz v učebních osnovách Cisco CCNA Routing and Switching učí studenty o architektuře, struktuře, funkcích a součástech Internetu a dalších počítačových sítí. Studenti získají základní znalosti o fungování sítí a seznámí se s pojmy jako TCP, UDP, OSI model, Ethernet,..

Benefity:

Na konci kurzu budou studenti schopni vytvářet jednoduché sítě LAN, provádět základní konfigurace směrovačů a přepínačů a implementovat IP.

Kurz se skládá z:

 • 11 kapitol,
 • 36 praktických cvičení,
 • 1 pre-testu,
 • 11 kvízů (po každé kapitole 1 kvíz),
 • 11 zkoušek (po každé kapitole 1 zkouška),
 • 1 závěrečné zkoušky,
 • 2 Cisco Packet Tracer úloh.

 

CCNA R&S: Routing & Switching Essentials

 

Info:

Druhý kurz CCNA Routing and Switching popisuje architekturu, komponenty a operace směrovačů a přepínačů v malé síti. Studenti se naučí konfigurovat směrovač a přepínač pro základní funkce.

Benefity:

Studenti jsou připraveni připravit certifikaci CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician), jsou kvalifikovaní, aby se mohli ucházet o práci v oblasti sítí a technické pozice a připraveni na další pokročilejší certifikace.

Kurz se skládá z:

 • 10 kapitol,
 • 29 praktických cvičení,
 • 1 pre-testu,
 • 10 kvízů (po každé kapitole 1 kvíz),
 • 10 zkoušek (po každé kapitole 1 zkouška),
 • 1 závěrečné zkoušky,
 • 2 Cisco Packet Tracer úloh.

 

CCNA R&S: Scaling Networks

 

Info:

Třetí kurz v učebním plánu CCNA Routing and Switching popisuje architekturu, komponenty a operace směrovačů a přepínačů ve velkých, komplexních sítích.

Benefity:

Studenti se naučí, jak konfigurovat a řešit problémy směrovačů a přepínačů pro pokročilé funkce a řešit běžné problémy s protokoly IPv4 i IPv6.

Kurz se skládá z:

 • 11 kapitol,
 • 33 praktických cvičení,
 • 1 pre-testu,
 • 11 kvízů (po každé kapitole 1 kvíz),,
 • 11 zkoušek (po každé kapitole 1 zkouška)
 • 1 závěrečné zkoušky,
 • 2 Cisco Packet Tracer úloh.

 

CCNA R&S: Connecting Networks

 

Info:

Čtvrtý a poslední kurz v učebním plánu CCNA Routing and Switching zahrnuje technologie WAN a síťové služby využívané konvergovanými aplikacemi v komplexní síti.

Benefity:

Na konci kurzu se studenti učí, jak konfigurovat a řešit problémy síťových zařízení a implementovat virtuální privátní sítě a jsou připraveni k přípravě na certifikaci CCNA R & S.

Kurz se skládá z:

 • 9 kapitol,
 • 12 praktických cvičení,
 • 1 pre-testu,
 • 9 kvízů (po každé kapitole 1 kvíz),
 • 9  zkoušek (po každé kapitole 1 zkouška),
 • 1 závěrečné zkoušky,
 • 2 Cisco Packet Tracer úloh.

Doporučené následující kurzy:

 • CCNA Security nebo CCNP R&S ROUTE